TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ:3/9 Bình Giã, Khu phố 4, P.13, Q. Tân Bình, Tp.HCM.
Điện thoại: +84 (08) 8495032 - 0913 168454 - Fax: +84 (08) 8495032
Email: letrungthuc@hcm.fpt.vn - Web:www.saigoncactus.com
ENTER